Odprite račun

Dobrodošli v Sberbank!


Potrebna dokumentacija za odprtje računa za fizične osebe

Pri odpiranju računa boste potrebovali naslednje dokumente in podatke:

 • veljavni osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico),
 • davčno številko,
 • EMŠO,
 • elektronski naslov,
 • številko telefona,
 • številko referenčnega računa – to je številka vašega transakcijskega računa, odprtega pri eni izmed bank v Sloveniji, na katerega boste lahko nakazovali vaša sredstva s Sberbank e-obrestnega računa.

Potrebna dokumentacija za odprtje računa za pravne osebe

Pri odpiranju računa boste potrebovali naslednje dokumente in podatke:

 • naziv podjetja,
 • naslov sedeža podjetja,
 • davčna številka podjetja,
 • matična številka podjetja,
 • kontaktni e-mail naslov,
 • ime in priimek zakonitega zastopnika podjetja (direktor, prokurist),
 • naslov stalnega bivališča zakonitega zastopnika,
 • davčna številka zakonitega zastopnika podjetja,
 • EMŠO zakonitega zastopnika podjetja,
 • ime in priimek uporabnika računa,
 • naslov stalnega bivališča uporabnika računa,
 • številko referenčnega računa – to je številka vašega transakcijskega računa, odprtega pri eni izmed bank v Sloveniji, na katerega boste lahko nakazovali vaša sredstva z Sberbank e-obresti računa.

Vaš Sberbank e-obrestni račun bo odprt pri Sberbank d.d. Postopek spletne prijave vam bo vzel približno 10 – 15 minut. Račun lahko odpre polnoletnim fizična ali pravna osebam, ki ima sedež oz. stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Po uspešno oddani spletni prijavi bo potrebno opraviti osebno identifikacijo imetnika računa in podpisati pogodbo o odprtju računa. To boste lahko uredili osebno v izbrani poslovni enoti Sberbank ali pa bo to, v primeru fizičnih oseb lahko opravil tudi mobilni bančnik pri vas doma ali na vašem delovnem mestu.

Po uspešno opravljeni identifikaciji in podpisu pogodbe vam bomo odprli Sberbank e-obrestni račun in vam izročili čitalec pametnih kartic, v kolikor ga boste naročili.V najkrajšem možnem času vam bomo izdelali pametno kartico s PIN kodo in vam ju poslali na želeni naslov.

Za več informacij o Sberbank e-obrestnem računu si prosimo preberite tudi Pogosta vprašanja in odgovore ali nam pošljite sporočilo preko kontaktnega obrazca. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.